Hizmetlerimiz

Waylog Lojistik | Entegre Hizmet Çözümleri

Yurtiçi ve yurtdışında karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depo yönetimi, proje taşımacılığı, uluslararası kişisel taşımacılık, depolama, gümrükleme ve sigorta hizmetleri gibi birçok hizmeti kusursuz biçimde veriyoruz.

Denizyolu Taşımacılığı

Deniz taşımacılığı, bir ürünün bir noktadan başka bir noktaya denizyolu ile taşınmasıdır. Ürünlerin yapısı, boyutu, taşıma mesafesi, hava koşulları ve taşıma bütçesi; deniz taşımacılığı üzerinde belirleyici bir rol oynayan etkenlerdir.

Karayolu Taşımacılığı

Dünya çapında gerçekleştirdiğiniz büyük ölçekli İthalat ve ihracat yük ve operasyonlarınızı tam zamanında, hızlı ve %99,9 hasarsızlık oranı ile teslim ediyoruz. Karayolu taşımacılığında yanınızdayız.

Havayolu Taşımacılığı

IATA (International Air Transport Association) , WCA (World Cargo Alliance) ve JCTrans Acente üyeliği olan Waylog Lojistik, havayolu taşımacılığında en etkin çözüm ortağınızdır.

Demiryolu&Intermodal

Waylog olarak olarak müşterilerimize hızlı ve çevreye saygılı Demiryolu Taşımacılığı'nın tüm avantajlarından faydalandırarak mal ve can emniyeti yönünden güvenli taşımacılık hizmeti veriyoruz.

Proje ve Ağır Yük Taşımacılığı

Avrupa ve Asya’nın birçok yerinden Türkiye’ye taşıma yapıldığı gibi, birçok Avrupa ülkesinden Türkiye üzerinden Asya ülkelerine transit proje taşımacılığı yapılmaktadır.

• Konteyner ile Dökme Yük (Dry Bulk) Taşımacılığı,
• Endüstriyel Tesis yatırım Taşımaları,
• Size Özel Çözümler,
• Ağır tonajlı yük taşımaları

Biliyoruz ki; Bir ekip işi olan taşımacılık hizmeti; yükleme-taşıma-boşaltma üçlüsünden daha çok şey ifade ediyor olmalı…


Gümrükleme İşlemleri

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren veya bu bölgeden çıkacak olan eşya ve/veya taşıt araçları gümrük kuralları çerçevesinde bazı işlemlere tabi tutulurlar. Özellikle, eşyaların tabi tutulacağı işlemler tanımlanırken, bu işlemlerin tamamına “gümrükleme işlemleri” adı verilir.

Gümrükleme İşlemleri Neleri Kapsar?

Esasen, gümrüklü gözetimi altında bulunan eşya, Gümrük Kanunu’nda belirlen “gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma” tabi tutulur. Bu işlemler; eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye konulması, imhası, yeniden ihracı veya gümrüğe terk edilmesidir. Gümrük işlemleri tanımı bu işlemleri kapsar.

Waylog olarak tüm bu işlemleri en doğru şekilde gerçekleştiriyoruz.

Yüklerinizi Dünyanın her yerine güvenle taşıyoruz

Waylog Lojistik olarak dünyanın önde gelen gelişmiş ülkelerine gerçekleştirdiğiniz taşımacılık operasyonlarında yanı başınızdayız.